Pages

Sunday, October 17, 2010

~Peperangan Rasulallah S.A.W~

Apa yang kita tahu tentang peperangan dalam sejarah Islam? Tahukah anda? Serba sedikit, saya konklusikan seperti di bawah..

Nama peperangan

Tarikh

Sebab

Jumlah tentera islam

Jumlah tentera musyrik

Tentera Islam yg terbunuh

Tentera musyrik yg terbunuh

1. Perang Badar

17 Ramadhan, 2 Hijrah

Sekatan kafilah dagang Quraisy (misi asal bukan tujuan peperangan)

313-314 orang

(70 ekor unta + 2-3 ekor kuda)

1,000 orang (700 ekor unta + 100 ekor kuda berperisai)


70 terbunuh (antaranya Abu Jahal) + 70 tawanan

2. Perang Uhud

Sabtu, 15 Syawal, 3 Hijrah

Quraisy ingin menuntut bela atas kekalahan di Badar

Lebih kurang 700 orang (100 berbaju perisai + 2 pahlawan berkuda)

3,000 pejuang + tentera Ahabisy (200 pahlawan berkuda) + 17 wanita (antaranya Hindun bt ‘Utbah)

70 syahid

23 terbunuh

3. Perang Bani Nadhir4. Perang Ahzab/ Khandak

Syawal, 5 Hijrah

Beberapa Bani Nadhir yg diusir mengapi-apikan Quraisy Makkah utk memerangi Rasulullah s.a.w

3,000 orang

10,000 orang


Semuanya lari meninggalkan medan perang

5. Perang Bani Quraizoh

Tahun 5 Hijrah, (sebaik selepas Perang Khandak)

Rasulullah ingin memastikan tiada lagi pengkhianatan, dan pembelotan dari puak Yahudi sekitar Madinah

3,000 orang (36 ekor kuda)
6. Perang al-Hudaibiyah

Zulkaedah, 6 Hijrah

Rasulullah dan orang Islam rindu utk menziarahi Baitullah

1,500 orang (tanpa senjata)
7. Perang Khaibar

Akhir Muharram, 7 Hijrah

Baginda ingin membersihkan saki-baki Yahudi di sekeliling Madinah

1,600 pejuang + 200 pahlawan berkuda = 1,800 tentera

Kira-kira 10,000 pejuang di dalam kubu

15 syahid

93 terbunuh

8. Perang Mu’tah

Jamadil Awal, 8 Hijrah

Pembawa utusan, Harith b. Umair al-Azdi dibunuh oleh Raja Basrah, wakil Hercules

3,000 orang
9. Perang al-Fath/ Fath-Makkah

Ramadhan, 8 Hijrah

Bani Bakar menceroboh Khuzaah (melanggar perjanjian)

10,000 orang + beberapa kabilah Arab yg bergabung
10. Perang Hunain

10 Syawal, 8 Hijrah

Puak Hawazin dan Thaqif menyerang Makkah bagi mengelakkan puak mereka diserang


20,000-30,000 orang11. Perang Tabuk

Rejab, 9 Hijrah

Raja Rom Hercules ingin menyerang Madinah mendengarkan siri kemenangan umat Islam dalam perang-perang sebelumnya

30,000 pejuang + 10,000 ekor kuda